Taras zadaszony lamelami

Czy na zadaszenie tarasu trzeba mieć pozwolenie lub je zgłaszać?

Zadaszenie tarasu podnosi komfort i pozwala korzystać z tej przestrzeni niezależnie od pogody. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej osób decyduje się zbudować dach nad tarasem. Do rozstrzygnięcia pozostają jednak niepewne kwestie prawne. Czy można samodzielnie zrobić zadaszenie tarasowe? Jakie formalności budowlane trzeba dopełnić? Przekonajmy się jak zadaszyć taras i nie narazić się przy okazji na konsekwencje prawne.

Czy każda konstrukcja to zadaszenie?

Będąca podstawą większości działań budowlanych ustawa o prawie budowlanym nie zawiera takiego pojęcia jak “zadaszenie tarasu”. Interpretacja zadaszenia tarasu jest więc dosyć swobodna. Przed nowelizacją ustawy o prawie budowlanym konieczne było zgłaszanie wszystkich prac remontowych i budowlanych, których wynikiem było powstanie zadaszenia. Obecnie jednak inwestorzy mają znacznie większą swobodę działania. Przy tego typu pracach powoływać można się nie na samo zadaszenie, ale właśnie na remont, przebudowę budynku, lub jeżeli taras nie przylega do budynku na budowę obiektów wolnostojących.

Do każdego z tych rozwiązań można podejść na różne sposoby, wykorzystując inne materiały do wykonania konstrukcji nośnej lub samego poszycia. Zawsze jednak należy mieć świadomość tego, że w kwestiach niepewnych można kontaktować się z odpowiednim wydziałem ds. budownictwa, znajdujący się w każdej gminie.

Zadaszenie nad tarasem a kwestie prawne

Jak już wiesz, prawo budowlane nie definiuje zadaszenia tarasowego. Przed 2017 rokiem przepisy były bardziej restrykcyjne, jednak obecne brzmienie ustawy pozostawia szerokie pole manewru.

Chcąc dochować wszelkich formalności, należy zastanowić się nad tym, w jakim stopniu budowa zadaszenia będzie ingerowała w konstrukcję budynku. Jeśli zakwalifikujesz prace jako remont, nie musisz się o nic obawiać – zgłoszenie nie będzie potrzebne. Wiele zależy od indywidualnej oceny zakresu prowadzonych prac remontowych lub budowlanych.

Potrzeba uzyskania pozwolenia budowlanego może wpłynąć na koszt budowy, dlatego warto wcześniej przemyśleć tę kwestię i zaznajomić się z obecnymi przepisami i sposobami ich interpretacji.

Jeszcze przed nowelizacją prawa budowlanego Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał postanowienie, zgodnie z którym budowa dachu nad tarasem nie wymagała pozwolenia. Zmiany w porządku prawnym poszły tą samą ścieżką interpretacyjną.

Należy jednak mieć na uwadze to, że pozwolenie to nie to samo co zgłoszenie. Z tym drugim sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Przepisy dotyczące zadaszenia tarasu obowiązujące w 2024 r.

Obecne przepisy prawa budowlanego zostały zliberalizowane w 2017, a następnie w 2023 roku. W związku z nimi budowa zadaszenia tarasowego nie wymaga starań o pozwolenie na budowę. Kwestia zgłoszenia jest nieco bardziej skomplikowana.

  • Budowa zadaszenia jako przebudowa budynku – jeśli ingerujesz w konstrukcję domu w sposób znaczący, wówczas musisz zgłosić budowę zadaszenia. Możesz to zrobić w starostwie powiatowym.
  • Budowa zadaszenia jako remont – w takiej sytuacji nie musisz zgłaszać budowy zadaszenia. Zależy to przede wszystkim od Twojej indywidualnej interpretacji przepisów, którą oczywiście w razie problemów zdoła się udowodnić przed odpowiednim organem.

Jeśli chcesz mieć pewność, że budujesz swoje zadaszenie zgodnie z prawem, możesz to zgłosić nawet wtedy, gdy nie jest to obligatoryjne. Samo zgłoszenie nie jest skomplikowanym procesem, a często pozwoli spać spokojniej.

Kiedy na budowę zadaszenia przy budynku będzie potrzebne zgłoszenie?

Samo zadaszenie nie będzie wymagało zgłoszenia jeżeli wcześniej obiekt bez dachu został już zgłoszony. W myśl ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) art. 29 pkt 1:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

(…)

14)wolno stojących:

a)parterowych budynków gospodarczych,

b)garaży,

c)wiat – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

15)przydomowych:

a)ganków,

b)oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

W związku z tym w sytuacji, gdy zadaszenie nie będzie stanowiło integralnej części budynku, a obiekt wolnostojący, przekroczy 35 metrów kwadratowych, musisz zgłosić budowę. Pamiętaj też, że liczba takich konstrukcji nie może być większa niż 1 na każde 500 metrów kwadratowych działki, na której zamierzasz budować.

Ponadto dalsze przepisy tej ustawy określają, że w sytuacji, gdy podczas budowy zadaszenia będziesz mocno ingerował w konstrukcję domu, musisz posiadać odpowiednie pozwolenie na przeprowadzenie tego typu prac.

Jeśli istnieje zagrożenie, że zadaszenie będzie wpływało na stabilność budynku, wówczas musi ocenić to ekspert. Wyda on opinię, na podstawie której uzyskasz zezwolenie na budowę.

Powiększenie przestrzeni użytkowej budynku w wyniku budowy zadaszenia także obliguje Cię do tego, żeby uzyskać pozwolenie na budowę.

Nie musisz starać się o pozwolenie na pergolę, jeśli nie jest ona obiektem wolnostojącym, a jej powierzchnia nie przekracza 35 metrów kwadratowych.

Zadaszenie, które będzie pełniło funkcję wolnostojącej wiaty garażowej, nie może mieć więcej niż 50 metrów kwadratowych. Obiekt powyżej tej powierzchni należy zgłosić, a w niektórych przypadkach uzyskać pozwolenie na budowę.

FAQ

Czy na zadaszenie tarasowe wymagana jest zgoda sąsiada?

Budując zadaszenie, które nie ingeruje w konstrukcję lub powierzchnię sąsiedniego budynku, nie musisz martwić się o zgodę od sąsiada. Jeśli mieszkasz w budynku typu bliźniak, w niektórych przypadkach może się jednak okazać, że będzie to konieczne.

Czy na przedłużenie dachu nad tarasem wymagane jest zgłoszenie?

W sytuacji, gdy taka przebudowa w znacznym stopniu ingeruje w konstrukcję istniejącego budynku, zgłoszenie może być potrzebne. Jeżeli jednak konstrukcja zadaszenia nie ulegnie znacznej zmianie, pozostanie stabilna i nie zmieni powierzchni użytkowej budynku, wówczas nie musisz się o nie martwić.

Czy na pergolę trzeba mieć pozwolenie?

Pergolę ogrodową do powierzchni 35 metrów kwadratowych możesz zbudować bez pozwolenia i zgłoszenia. Jeśli chcesz postawić większą pergolę, musisz zgłosić ten fakt do starostwa powiatowego. W urzędzie otrzymasz wszystkie informacje dotyczące tego, jak dopełnić niezbędnych formalności.

Podsumowanie

W przypadku budowy zadaszenia tarasowego ważne jest, by zorientować się, czy taka inwestycja wymaga zgłoszenia. Zależnie od tego, czy jest traktowane jako remont, czy przebudowa, może być ono wymagane. Szczególnie gdy ingeruje to w konstrukcję budynku. W sytuacjach niepewnych zawsze warto skontaktować się z odpowiednim urzędem ds. budownictwa, co pozwoli uniknąć problemów prawnych i zapewni spokój podczas realizacji projektu i w późniejszym czasie.

Przykładowy akapit tekstu

Podobne wpisy